BOZP a PO - KOMPLETNÍ SERVIS

Bezpečnost práce a požární ochrana 

Prostějov

                                                                            

 

                                                          C e n t r u m    B O Z P   p r o   f i r m y   a   p o d n i k a t e l e

 

BOZP a PO Prostějov

  • zpracování dokumentace
  • komplexní servis v oblasti BOZP a PO
  • odborné poradenství
  • profesionální školení
  • revize el. spotřebičů a hasicích přístrojů
  • zastupování u kontrol

Školení BOZP a PO

Školení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci je povinné podle zákona č. 262/2006 Sb. Zaměstnavatel musí provést školení a vést si dokumentaci BOZP.

Školení BOZP se dále provádí při změně pracovního zařazení, při změně druhu práce nebo při zavedení nové technologie a nových pracovních postupů. 

BOZP Prostějov

Víte, co vše zahrnuje bezpečnost a ochrana zdraví při práci? Co vše je nutné zajistit pro bezpečný chod na pracovišti? Kdy a jak často je potřebné nechat zaměstnance proškolit o bezpečnosti práce a požární ochrany?

Školení BOZP a PO v Prostějově

provádí odborně způsobilé osoby, které zaměstnance seznámí s možnými riziky, proškolí je v poskytování první pomoci a mohou se také zaměřit na konkrétní pracovní činnosti, a to například na školení práce ve výškách či školení řidičů referentských vozidel.

BOZP zákon

Nedodržením náležitostí souvisejících se zajištěním bezpečnosti na pracovištích hrozí vysoké sankce ze strany státních kontrolních úřadů. Využijte proto možnosti obrátit se v případě BOZP a PO na profesionály.

Kontakt

BOZP Prostějov

ENERGOM Projekty, a.s.

  • BOZP Olomouc
  • BOZP Prostějov
  • BOZP Mohelnice

+420 777 929 770

Email: info@energom.cz

 

Dále by Vás mohlo zajímat

www.bozpostrava.cz, www.bozpzlin.cz, www.bozpopava.cz