BOZP a PO - KOMPLETNÍ SERVIS

Bezpečnost práce a požární ochrana 

Prostějov

                                                                            

 

                                                          C e n t r u m    B O Z P   p r o   f i r m y   a   p o d n i k a t e l e

 

Kontaktní informace

Pobočka BOZP Prostějov ENERGOM Projekty a.s.:

Dolní hejčínská 86/5

77900 Olomouc - Hejčín

Kontakt BOZP Prostějov:

Oddělení služeb BOZP a PO Prostějov  obchodní partnery z Prostějova a okolí.

Konzultace s odborníkem na BOZP a PO v Prostějově.
V případě, že nás budete chtít navštívit, domluvte si návštěvu předem, aby pro Vás byl připraven odborník na téma BOZP nebo PO v Olomouci.

Pondělí až pátek, 8:00 - 15:30hod.

HOTLINE pobočka BOZP Prostějov: +420 777 929 770

EMAIL: info@energom.cz
www.bozp-prostejov.cz

Kontaktní formulář

 

BOZP a PO Prostějov

  • zpracování dokumentace
  • komplexní servis v oblasti BOZP a PO
  • odborné poradenství
  • profesionální školení
  • revize el. spotřebičů a hasicích přístrojů
  • zastupování u kontrol

Školení BOZP a PO

Školení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci je povinné podle zákona č. 262/2006 Sb. Zaměstnavatel musí provést školení a vést si dokumentaci BOZP.

Školení BOZP se dále provádí při změně pracovního zařazení, při změně druhu práce nebo při zavedení nové technologie a nových pracovních postupů.